dr inż. Sabina Galus

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji: prof. dr hab. Henryk Jeleń – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – przewodniczący komisji

prof. dr hab. Artur Bartkowiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – recenzent

dr hab. Ewelina Jamróz – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie – recenzent

prof. dr hab. Jacek Nowak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – recenzent

dr hab. Krzysztof Dasiewicz  – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – sekretarz

dr hab. Marek Kieliszek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – członek komisji

Data wszczęcia postępowania: 25.01.2021
Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokół ,  uchwała Komisji Habilitacyjnej