e-Pomoc dydaktyczna z chemii

Drodzy Studenci,

W ostatnim okresie pracownicy Katedry Chemii Instytutu Nauk o Żywności przygotowali ok. 65 godzin filmów dydaktycznych z chemii, jako wsparcie nauczania zdalnego w SGGW. Inicjatorem akcji był Prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Prorektor SGGW, przy wsparciu kierownika Katedry Chemii naszego Instytutu – dr hab. Agaty Górskiej, prof. SGGW, dr inż. Witolda Bekasa, prof. SGGW, prof. dr hab. Ewy Białeckiej-Florjańczyk, dr Beaty Just-Brochockiej, dr Ewy Rostkowskiej-Demner oraz dr inż. Katarzyny Tarnowskiej. 

Filmy zostały nakręcone przez uczelnianą ekipę „SGGW TV” – której bardzo dziękujemy za ciężką pracę i pomoc.

Przygotowane pomoce dydaktyczne przeznaczone są głównie dla studentów rozpoczynających naukę na naszym Wydziale, którzy mają słabe podstawy z chemii, aby umożliwić Państwu uzupełnić lub poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu. Ale innych też zapraszamy do zapoznania się.

Filmy zamieszczone są na YouTube, kanał SGGW Science w niżej wymienionych playlistach:

Podstawy chemii – realizacja: dr inż. Witold Bekas, prof. SGGW

link: tiny.pl/7pp2s

Podstawy analizy chemicznej – realizacja: dr Beata Just-Brochocka, dr  Ewa Rostkowska-Demner, dr inż. Katarzyna Tarnowska

link: tiny.pl/7pp22

Chemia organiczna – realizacja: prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk

link: tiny.pl/7pp2l

Zachęcamy Państwa do skorzystania z przygotowanych e-materiałów.

Władze Dziekańskie WTŻ