dr hab. inż. Edyta Lipińska

Konsultacje: wtorek 9:00–11:00
(22) 59 37 661
edyta_lipinska@sggw.edu.pl
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności


Zainteresowania naukowe: biotechnologiczne wykorzystanie drobnoustrojów (gorzelnictwo, drożdżownictwo, wykorzystanie bakterii propionowych) i mikrobiologia żywności. Obecnie  realizowane tematy badawcze to: utylizacja surowców odpadowych przez drobnoustroje oraz wykorzystanie ich metabolitów, monitorowanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności z wykorzystaniem nowoczesnych technik (np. termowizyjnych lub spektroskopii FT-IR).