dr hab. Edyta Lipińska

(22) 59 37 661
edyta_lipinska@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: technologia gorzelnictwa i drożdżownictwa, wykorzystanie drożdży w biotechnologii, mikrobiologia żywności