dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska

(22) 59 37 610
eliza_gruczynska@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: przeestryfikowanie tłuszczów, zastosowanie metody FTIR w analizie żywności