dr hab. inż. Eliza Gruczyńska-Sękowska

Pokój: 2026, bud. 32
Konsultacje: czwartek 12:15-14:00
(22) 59 37 610
eliza_gruczynska@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia lipidów, zastosowanie niekonwencjonalnych środowisk reakcji w enzymatycznych procesach modyfikacji lipidów