dr inż. Emila Janiszewska-Turak

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz
  3. Recenzent – dr hab. Grażyna Budryn prof. PŁ
  4. Recenzent – prof. dr hab. Tomasz Jankowski
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Andrzej Lenart
  6. Członek komisji – dr hab. Jan Limanowski prof. UWM
  7. Członek komisji – dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

10.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej