dr inż. Emilia Janiszewska-Turak

(22) 59 37 566
emilia_janiszewska_turak@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: inżynieria żywności, mikrokapsułkowanie, suszenie żywności, ekstrakcja nadkrytyczna, mikronizacja nadkrytyczna, soki owocowe i warzywne