dr hab. Ewa Domian, prof. SGGW

(22) 59 37 578
ewa_domian@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Zainteresowania naukowe: żywność i środki spożywcze w formie sypkiej i sproszkowanej, suszenie rozpyłowe żywności, mikrokpsułkowanie, właściwości reologiczne żywności, właściwości sorpcyjne żywności, barwa żywności