dr hab. Ewa Majewska

(22) 59 37 678
ewa_majewska1@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności