dr hab. inż. Ewa Ostrowska-Ligęza, prof. SGGW

Pokój: 0101, bud. 23
Konsultacje: czwartek 12:00-14:00
(22) 59 37 606
ewa_ostrowska_ligeza@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: analiza termiczna żywności – różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC, PDSC, MDSC), termograwimetria (TGA), właściwości termiczne żywności w proszku i czekolad