dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza

(22) 59 37 606
ewa_ostrowska_ligeza@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: proszki spożywcze, kalorymetria skaningowa różnicowa, tłuszcze jadalne, mikrofale