dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak

(22) 59 37 541
grazyna_cacak_pietrzak@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Zbóż