dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW

(22) 59 37 565
hanna_kowalska@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Zainteresowania naukowe: odwadnianie osmotyczne, wzbogacanie, techniki zrównoważonej produkcji żywności, projektowanie zakładów, eksploatacja maszyn i urządzeń, materiałoznawstwo