dr inż. Iwona Gientka

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz
  3. Recenzent – dr hab. Barbara Żarowska, prof. UPWr
  4. Recenzent – dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, prof. PŁ
  5. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Lenart SGGW
  6. Członek komisji – dr hab. Kamila Myszka UP Poznań
  7. Członek komisji – dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

27.03.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej