dr inż. Iwona Ścibisz

(0 22) 59 37 523 (21)
iwona_scibisz@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Owoców i Warzyw