dr inż. Joanna Bryś

(22) 59 37 615
joanna_brys@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia lipidów, metody instrumentalne w analizie żywności