dr hab. inż. Joanna Bryś

Pokój: 099, bud. 23
Konsultacje: wtorek 11:00-13:00
(22) 59 37 615
joanna_brys@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: technologia żywności i żywienie człowieka, chemia żywności, chemia lipidów, ocena jakości żywności, tłuszcz mleczny, oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce, tłuszcz mleka kobiecego, stabilność oksydatywna tłuszczów, metody modyfikacji właściwości tłuszczów naturalnych, metody instrumentalne stosowane w analizie i ocenie jakości żywności (GC, PDSC, HPLC)