dr hab. Jolanta Kowalska

Pokój: 3/108 (bud. 34)
Konsultacje: wtorek 11:00-13:00
(22) 59 37 679
jolanta_kowalska@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności

Zainteresowania naukowe: produkty przerobu ziarna kakaowego – właściwości fizyczne i chemiczne, sensoryczne i prozdrowotne, systemy jakości – obligatoryjne i dobrowolne metody zapewnienia bezpieczeństwa i jakości w łańcuchu żywnościowym, ocena ryzyka, projektowanie nowych produktów