dr hab. Jolanta Kowalska

(22) 59 37 679
jolanta_kowalska@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności