dr Kamil Piwowarek

Pokój: C1026, bud. 32
Konsultacje: poniedziałek 13:00-15:00
(22) 59 37 663
kamil_piwowarek@sggw.edu.pl
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności


Zainteresowania naukowe: biotechnologia przemysłowa, mikrobiologia przemysłowa, mikrobiologia żywności, utylizacja odpadów rolno-spożywczych z jednoczesnym pozyskiwaniem metabolitów bakteryjnych o znaczeniu przemysłowym, bakterie propionowe, biotransformacja, genomika, bioinformatyka.