dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak

(22) 59 37 548
katarzyna_marciniak_lukasiak@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych