mgr Katarzyna Rybak

(22) 59 37 574
katarzyna_rybak@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji