mgr Katarzyna Rybak

Pokój: 1053
(22) 59 37 574
katarzyna_rybak@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji