dr hab. Katarzyna Samborska, prof. SGGW

Pokój: 050
Konsultacje: wtorek 10:00-12:00
(22) 59 37 569
katarzyna_samborska@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Zainteresowania naukowe: suszenie rozpyłowe, miód, suszenie miodu i innych materiałów o wysokiej zawartości cukrów, procesy membranowe