dr hab. Katarzyna Samborska

(22) 59 37 569
katarzyna_samborska@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: suszenie rozpyłowe, miód, suszenie miodu i innych materiałów o wysokiej zawartości cukrów, procesy membranowe