Komunikat związany z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z komunikatem JM Rektora SGGW Prof. Dr hab. Wiesława Bielawskiego, zaleca się, aby:

„Studenci i doktoranci, którzy po semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego przebywali zarówno we Włoszech, w szczególności w regionach: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum, jak i w krajach azjatyckich, nawet jeżeli nie mieli kontaktów z osobami chorymi, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez 14 dni.”

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych, należy zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.

Ze względu na konieczną kwarantannę prosimy o zgłaszanie wspomnianych przypadków wyłącznie drogą elektroniczną do Prodziekana Wydziału Technologii Żywności.

Nieobecności na zajęciach dydaktycznych w tym okresie zostaną usprawiedliwione na podstawie dokumentacji wyjazdu.

Zalecenia NZOZ SGGW w przypadku podejrzenia o infekcje koronowirusem