dr inż. Lidia Stasiak-Różańska

(22) 59 37 664
lidia_stasiak@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: biotechnologia w przemyśle spożywczym, mikrobiologia żywności, zastosowanie bakterii octowych w procesach technologicznych, biotransformacja odpadów rafineryjnych do dihydroksyacetonu, otrzymywanie, modyfikowanie i zastosowanie celulozy bakteryjnej.