dr hab. Lidia Stasiak-Różańska

Pokój: C034 (przyziemie), bud. 32
Konsultacje: wtorek 10:00-12:00
(22) 59 37 539
lidia_stasiak@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Technologii Mleka

Zainteresowania naukowe: biotechnologia w przemyśle spożywczym, mikrobiologia żywności, biotechnologiczne zastosowanie bakterii octowych, badania nad pozyskiwaniem i zastosowaniem celulozy bakteryjnej