dr inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz
  3. Recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka
  4. Recenzent – dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Stanisław Błażejak
  6. Członek komisji – dr hab. Agnieszka Tajner-Czopek prof. UPWr
  7. Członek komisji – dr hab. Ewa Gondek
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

15.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej