prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz

(22) 59 37 650
malgorzata_gniewosz@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: biosynteza pullulanu przez Aureobasidium pullulans, modyfikacje szczepów przemysłowych, mikrobiologia żywności