mgr inż. Małgorzata Kornatowska

Pokój: C030
(0 22) 59 37 545
malgorzata_kornatowska@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności