dr hab. Małgorzata Nowacka

(22) 59 37 579
malgorzata_nowacka@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Zainteresowania naukowe: suszenie żywności, odwadnianie osmotyczne, nietermiczne metody obróbki żywności, bezpieczeństwo żywności, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, projektowanie zakładów przemysłu spożywczego, projektowanie nowych produktów dla przemysłu spożywczego