dr hab. Małgorzata Piecyk

Pokój: 3/107 (bud. 34)
Konsultacje: w semestrze zimowym 2019/20 poniedziałek 11:00-13:00
(22) 59 37 674
malgorzata_piecyk@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności

Zainteresowania naukowe: czynniki warunkujące szybkość trawienia skrobi i w konsekwencji jej indeks glikemiczny, funkcjonalne właściwości skrobi, modyfikacja skrobi metodami enzymatycznymi i/ lub fizycznymi, interakcje skrobi z innymi naturalnymi substancjami