dr hab. Małgorzata Piecyk

(22) 59 37 674
malgorzata_piecyk@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności

Zainteresowania naukowe: analiza żywności, modyfikacje związków polimerycznych i badanie ich właściwości