dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW

(22) 59 37 526
malgorzata_wroniak@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych