dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW

(22) 59 37 666
malgorzata_ziarno@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii Mleka

Zainteresowania naukowe: wzbogacanie produktów mleczarskich w składniki mineralne, drobnoustroje probiotyczne, bezpieczeństwo zdrowotne produktów mleczarskich, higiena produkcji i kontrola jakości żywności, analiza i ocena jakości mleka i rynkowych przetworów mlecznych, nowoczesne metody instrumentalne w kontroli higieny produkcji i jakości żywności