dr Mariola Kozłowska

(22) 59 37 614
mariola_kozlowska@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia związków biologicznie aktywnych, chemia żywności