dr hab. Mariola Kozłowska

Pokój: 2057, bud. 32
Konsultacje: poniedziałek 11:00-13:00
(22) 59 37 622
mariola_kozlowska@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia związków biologicznie aktywnych, chemia żywności