dr inż. Marta Chmiel

(22) 59 37 532
marta_chmiel@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Mięsa

Zainteresowania naukowe: zastosowanie komputerowej analizy obrazu w technologii mięsa, wady mięsa, ocena jakości mięsa