dr hab. Monika Janowicz

(22) 59 37 566
monika_janowicz@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: : suszenie żywności, odwadnianie osmotyczne, struktura żywności, niekonwencjonalne metody utrwalania żywności