Nabór na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021

Rozpoczyna się nabór na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021

Nabór trwa w dniach od 20 listopada 2019 do 10 stycznia 2020 i dotyczy wyjazdów zarówno na semestr zimowy jak i letni (zasady naboru tutaj).

Studenci aplikują za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na stronie:

https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_/studia-wymienne-erasmus/etapy-naboru-na-studia-erasmus-2020-21#formularz%20zg%C5%82oszeniowy)

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do koordynatora wydziałowego (dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła: magdalena_wirkowska@sggw.pl).

Oferta ta jest skierowana głównie do studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Studenci kierunków Towaroznawstwo w Biogospodarce oraz Bezpieczeństwo Żywności również mogą korzystać z tych miejsc, po uprzednim zapoznaniu się z programem studiów uczelni partnerskich i sprawdzeniu czy dany program jest zgodny z ich kierunkiem studiów.

Student na etapie wyboru uczelni partnerskiej powinien:

– zapoznać się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału
– przejrzeć strony internetowe uczelni partnerskich
– wybrać uczelnię, zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do programu obowiązującego studenta w SGGW.

Egzamin z języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) odbędzie się 1 lutego 2020 (sobota).

Ponadto w tym samym czasie BWM prowadzi nabór na praktyki w Erasmus+ . Studenci aplikują bezpośrednio do BWM i ewentualnie zgłaszają konieczność przystąpienia do egzaminu językowego.

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus+
dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła
tel: 22 59 37606
magdalena_wirkowska@sggw.pl