Nabór uzupełniający Erasmus+ 2020/2021

Rozpoczyna się nabór uzupełniający na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2020/2021.

 Nabór trwa w dniach od 1 lipca do 15 września 2020 i dotyczy wyjazdów tylko na semestr letni.

Studenci aplikują za pomocą formularza  zgłoszeniowego, znajdującego się TUTAJFormularz zgłoszeniowy należy przesłać do koordynatora wydziałowego  – dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła: magdalena_wirkowska@sggw.edu.pl

Umowy bilateralne obowiązujące na Wydziale Technologii Żywności, podpisane z uczelniami partnerskimi, dotyczą głównie obszarów food processing, food technology, food sciences, food safety. Studenci wszystkich kierunków (technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo w biogospodarce, bezpieczeństwo żywności) mogą wziąć udział w rekrutacji i wyjechać na studia wymienne!!!!

Student na etapie wyboru uczelni partnerskiej powinien: – zapoznać się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich – przejrzeć strony internetowe uczelni partnerskich – wybrać uczelnię, zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów przez uczelnię partnerską w stosunku do programu obowiązującego studenta w SGGW.

Szczegółowe zasady naboru można znaleźć TUTAJ oraz na stronie: https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_/studia-wymienne-erasmus/etapy-naboru-na-studia-erasmus-2020-21 

Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się  w tabeli z miejscami.  Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu językowego (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem.

 

Studenci studiujący po angielsku nie muszą zdawać egzaminu językowego. Informacje dot. naboru w języku angielskim znajdują się na stronie: https://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/educational-programs/erasmus-llp_/erasmus-interchangeable-studies/stages-of-recruitment-for-the-study-erasmus-2013-14

Ponadto  BWM w trybie ciągłym prowadzi nabór na praktyki Erasmus+, liczymy na to że studenci wyjadą jeszcze w te wakacje. Na praktyki studenci aplikują bezpośrednio do BWM  i  jeśli dotyczy zgłaszają konieczność przystąpienia do egzaminu językowego.

 

Oferta miejsc z uczelni partnerskich – kierunek technologia żywności i żywienia człowieka oraz bezpieczeństwo żywności

Oferta miejsc z uczelni partnerskich – towatoznawstwo w biogospodarce