Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Cichowskiej-Bogusz

W dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt: “Analiza wpływu polioli jako substancji osmoaktywnych oraz ultradźwięków na przebieg odwadniania osmotycznego i suszenia tkanki jabłka” Pani mgr inż. Joanny Cichowskiej-Bogusz.
Szczegółowe informacje –> Ogłoszenie o obronie
link: