dr hab. Piotr Koczoń

Pokój: 0100, bud. 32
Konsultacje: piątek 9:30-11:00
(22) 59 37 616
piotr_koczon@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia żywności, spektroskopia IR, analiza dyskryminacyjna