dr hab. Piotr Koczoń

(22) 59 37 616
piotr_koczon@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: spektroskopia w podczerwieni, instrumentalne metody analizy, dodatki do żywności, konserwanty