Płatne staże w zakładach przemysłu spożywczego i laboratoriach badawczych

 

Drodzy studenci II i III roku stacjonarnych studiów inżynierskich oraz I i II roku stacjonarnych studiów magisterskich!
Zapraszamy do udziału w płatnych stażach, które będą odbywać się od czerwca do września 2021 r.
Czas trwania stażu: 4 tygodnie (120 h)
Limit miejsc: 165
Władze Dziekańskie Wydziału Technologii Żywności