dr hab. Rafał Wołosiak

Pokój: 3/105 (bud. 34)
Konsultacje: środa 13:30-15:00 (konsultacje indywidualne)
(22) 59 376 77
rafal_wolosiak@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności

Zainteresowania naukowe: żywność o zaprojektowanych cechach prozdrowotnych, ochrona i stymulowanie bioaktywności produktów spożywczych, reakcje oksydacyjne w żywności i organizmach żywych, naturalne przeciwutleniacze, wpływ technologii przetwarzania żywności na zawartość związków bioaktywnych