dr hab. Rafał Wołosiak

(22) 59 37 677
rafal_wolosiak@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności

Zainteresowania naukowe: inhibicja procesów oksydacyjnych, modyfikacje i interakcje białek żywności