Realizacja zajęć z języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Szanowni Studenci,

W okresie zawieszenia zajęć Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych realizuje proces kształcenia metodami zdalnymi, który opiera się na wykorzystaniu dostępnych form komunikacji elektronicznej (komputer z dostępem do Internetu, możliwość sporządzenia skanu/zdjęcia, plików PDF) oraz wykorzystaniu materiałów, które już są w posiadaniu studentów (podręczniki).

Lektor wysyła studentom:
– instruktaż dotyczący partii materiału z podręcznika, z którą studenci powinni się zapoznać
– komentarz dotyczący nowych/trudnych zagadnień językowych
– wykaz nowej/trudniejszej leksyki
– zalecaną pracę domową
– dodatkowe materiały dla studentów studiów II stopnia, które prowadzone są wg programu autorskiego

Studenci odsyłają lektorowi:
– zalecane zadania domowe
– projekt lub tekst prezentacji do sprawdzenia (na kierunkach i semestrach zakładających prezentację)

Wszystkie grupy powinny udostępnić adres mailowy lub ustalić inną formę komunikacji elektronicznej z przypisanym sobie lektorem. Uprzejmie prosimy o przekazanie do Studium adresów mailowych lub numerów telefonów starostów poszczególnych lat.

Studenci mają możliwość nieograniczonego kontaktu z lektorem drogą mailową lub innymi dogodnymi kanałami komunikacji elektronicznej. Wykaz adresów mailowych wszystkich lektorów znajduje się na stronie internetowej SPNJO w zakładce poszczególnych sekcji językowych.

Kierownictwo Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych