Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Zarządzenie Nr 4 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy zastosowaniu oprogramowania MS Teams przez Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość.