Rekrutacja uzupełniająca Erasmus+

Rozpoczynamy nabór uzupełniający na studia wymienne w semestrze letnim 2021/22.

Nabór trwa od 5 maja do 6 czerwca 2021 r.

Studenci aplikują za pomocą formularza zgłoszeniowego.  Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do koordynatora wydziałowego – dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła: magdalena_wirkowska@sggw.edu.pl

 W załączniku przedstawione są oferty miejsc na uczelniach partnerskich oraz formularze wraz z zasadami naboru.

Umowy bilateralne  obowiązujące na Wydziale Technologii Żywności, podpisane z uczelniami partnerskimi, dotyczą głównie obszarów food processing, food technology, food sciences, food safety. Studenci wszystkich kierunków (technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo w biogospodarce, bezpieczeństwo żywności) mogą wziąć udział w rekrutacji i wyjechać na studia wymienne!!!! Studenci studiujący po angielsku nie muszą zdawać egzaminu językowego. 

 

Link do informacji na stronie SGGW:

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus/europa/nabor-uzupelniajacy/

Dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy