dr inż. Sabina Galus

Pokój: 1022
Konsultacje: wtorek 9:00-11:00
(22) 59 37 579
sabina_galus@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Zainteresowania naukowe: folie biopolimerowe, właściwości fizyczne materiałów opakowaniowych, powłoki jadalne, powlekanie żywności, inżynieria żywości