dr inż. Sabina Galus

(22) 59 37 579
sabina_galus@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: folie biopolimerowe, właściwości fizyczne materiałów opakowaniowych, powłoki jadalne, powlekanie żywności, inżynieria żywości