Ranking szanghajski !!!

Opublikowano tegoroczny ranking najlepszych szkół wyższych na świecie – Academic Ranking of World Universities. SGGW wyróżniono w rankingu dziedzinowym, w naszej kategorii Food Science & Technology SGGW otworzyła drugą setkę !!!
Ranking szanghajski publikowany jest od 2003 r. przez Institute of Higher Education działający przy uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. W jego tworzeniu brana jest pod uwagę liczba naukowców oraz studentów, którzy otrzymali znaczące nagrody naukowe, liczba artykułów w renomowanych czasopismach oraz liczba cytowań.