Składanie wniosków stypendialnych

Drodzy Studenci,

Prosimy o składanie wniosków o stypendia socjalne zgodnie ze wskazanym TUTAJ  harmonogramem.