prof. dr hab. Stanisław Błażejak

(22) 59 37 658
stanislaw_blazejak@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: biotechnologia, mikrobiologia żywności, wiązanie kationów przez drożdże