dr hab. Stanisław Kalisz

Pokój: C23
Konsultacje: piątek 10:00-12:00
(0 22) 59 37 522
stanislaw_kalisz@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności


Zainteresowania naukowe: składniki bioaktywne owoców i warzyw, właściwości prozdrowotne soków, nektarów i napojów, stabilizacja barwy, aktywność przeciwutleniająca, żywność dla dzieci, zamrażalnictwo, apertyzacja