dr hab. inż. Stanisław Kalisz

(0 22) 59 37 522
stanislaw_kalisz@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności


Zainteresowania naukowe: antocyjany, stabilizacja barwy, aktywność przeciwutleniająca, polifenole