dr hab. Stanisław Kalisz

(0 22) 59 37 522
stanislaw_kalisz@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Owoców i Warzyw

Zainteresowania naukowe: antocyjany, stabilizacja barwy, aktywność przeciwutleniająca, polifenole