Stypendia POWER

Projekt POWER – zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji.

W ramach projektu POWER finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe jest wsparcie finansowe zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Projekt jest bezpośrednio powiązany z programem Erasmus+.

Oznacza to, że jeśli student otrzymywał stypendium socjalne w SGGW w roku poprzedzającym udział w programie Erasmus+ może otrzymać wsparcie z programu
POWER w trakcie realizacji mobilności.

Stypendium z POWER wypłacane w ramach mobilności jest wyższe w porównaniu do stypendium Erasmus. Podczas wypłacania stypendium POWER studentowi nadal przysługuje świadczenie przyznane w SGGW.

Więcej informacji udziela
Joanna Żach
Uczelniany Koordynator programu Erasmus+
Akcja 1 – Kraje programu
Biuro Współpracy Międzynarodowej
ul. Nowoursynowska 166, bud.8, pok. 14,
02-787 Warszawa
tel. +48 225931051
fax. +48 225931048
email: joanna_zach@sggw.pl