dr inż. Witold Bekas

(22) 59 37 629
witold@bekas.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: chemia żywności, chemia tłuszczów, dydaktyka chemii