dr inż. Witold Bekas, prof. SGGW

Pokój: 1024, bud. 32
Konsultacje: środa 12:00-14:00
(22) 59 37 629
witold@bekas.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: chemia żywności, chemia tłuszczów, dydaktyka chemii