dr hab. Zbigniew Pałacha, prof. SGGW

(22) 59 37 567
zbigniew_palacha@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Zainteresowania naukowe: i inżynieria żywności, właściwości fizyczne żywności, stan wody w żywności, aktywność wody, przemiany fazowe w żywności, zamrażanie żywności