Zwolnienie studentów SGGW z opłat za zamieszkanie w domach studenckich

Szanowni Państwo,

JM Rektor SGGW zwalnia Państwa z opłat ponoszonych za zamieszkanie w domach studenckich SGGW, za okres nieprzybywania w domach studenckich począwszy od drugiej połowy marca 2020 roku do dnia wznowienia zajęć dydaktycznych w Uczelni, w związku z koniecznością ich opuszczenia w ramach realizacji wytycznych ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pismo okólne JM Rektora SGGW w tej sprawie dostępne jest TUTAJ.

Władze Wydziału Technologii Żywności