Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr zimowy 2015/2016

poniedziałek 28.09.2015

Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne
I stopnia – inżynierskie I rok* , II rok*, III rok*, IV rok*
(* aktualizacja 25.09)
Harmonogramy zajęć II rok: Ogólna technologia żywności
III rok: Technologia przemysłu fermentacyjnego
Koordynatorzy przedmiotów TŻ I st.
II stopnia – magisterskie I rok Biotechnologia*, I rok Inżynieria*,  I rok Technologia*
(* aktualizacja 25.09)
zaktualizowany podział na grupy: biotechnologia, inżynieria, technologia
Harmonogramy zajęć Biotechnologia: Harmonogram: WSPÓŁCZESNE TRENDY W NAUCE O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU, harmonogram 1
Współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu – produkty roślinne
Technologia: Współczesne trendy w biotechnologii
Inżynieria: Współczesne trendy w biotechnologii
Koordynatorzy przedmiotów TŻ II st.
Studia niestacjonarne tryb zaoczny
I stopnia – inżynierskie  I rok*,  II rokIII rok , IV rok
* aktualizacja 01.10
Harmonogramy zajęć  Koordynatorzy przedmiotów TŻ I st. zaoczne
II stopnia – magisterskie  I rok (plan orientacyjny, ostateczna wersja zostanie umieszczona po zakończeniu rekrutacji),  II rok
Harmonogramy zajęć Współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu – produkty zwierzęce
I rok: Współczesne trendy w biotechnologii, Enzymologia, Enzymologia ćwiczenie nr 2
Koordynatorzy przedmiotów TŻ II st. zaoczne

Towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie I rok* , II rok*, III rok, IV rok*
* aktualizacja 29.09
Harmonogramy zajęć II rok: Ogólna technologia żywnościTowaroznawstwo przemysłowe
IV rok: Towaroznawstwo przemysłowe
Koordynatorzy przedmiotów TOW I st.
II stopnia – magisterskie I rok*
*
aktualizacja 29.09
Harmonogramy zajęć Koordynatorzy przedmiotów TOW II st.

Bezpieczeństwo żywności

 I stopnia – inżynierskie I rok* , II rok*, III rok*, IV rok*
Harmonogramy zajęć Wykład z Toksykologii żywności (III rok) odbywać się będzie w bud. 34/sala 3/71
Koordynatorzy przedmiotów BŻ I st.

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -